Wednesday, December 3, 2008

**PemBuka KaLam**

Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan dan kekasih kita, Rasulullah , keluarga beserta para sahabat beliau, sallallahu 'alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalam (firman) Allah. Keutamaannya atas segala perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk-Nya. Membacanya adalah amalan yang paling utama dilakukan oleh lisan...Al-Khaththabi mengatakan: "Disebutkan dalam atsar bahwa jumlah ayat al-Qur'an adalah sesuai dengan jumlah tingkat di dalam syurga. Dikatakan kepada pembaca (al-Qur'an), 'Naiklah dalam tingkat yang sesuai dengan ayat al-Qur'an yang kamu basa sebelumnya(di dunia).' Kerana bagi siapa yang membaca dengan sempurna seluruh kandungan al-Qur'an, maka ia ditempatkan pada tingkatan syurga yang paling atas di akhirat. Sedang siapa yang membaca hanya salah 1 juz darinya, maka tempatnya dalam tingkat syurga yang sesuai dengan bacaannya itu. Oleh demikian, akhir pahalanya adalah pada akhir bacaannya.

No comments: